שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
מנהל שפ"ע ברשות כח אדם 27/07/2019 25/08/2019

עבור לארכיון המכרזים