שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הפעלת מרכז יום תומך רב תחומי - מיתר ספקים 10/04/2019 29/04/2019

עבור לארכיון המכרזים