טבלת אנשי קשר - מחלקה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
היאם בדארנה מזכירה מח' משפטית 04-878-9682 0527393332 heiam1408@gmail.com
עו"ד ג'ואד חטיב יועץ משפטי 048789673 052298-9014 jawadkh1968@gmail.com

התביעה העירונית

טבלת אנשי קשר - התביעה העירונית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד מרוא חלו עלי תובעת עירונית 04-8789677 0543385367 Marwa26.adv@gmail.com

מזכירה: 04-8789689

פקס: 04-8789683

ת.ד. 328 עראבה 30812

שעות קבלה:  בתיאום מראש

לשכה משפטית:

בהתאם לחוק כל רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי. לשם כך הרשות המקומית חייבת למנות עורך דין שיהיה יועצה המשפטי.

לשכת היועץ המשפטי מאופיינת בכוח אדם מקצועי העוסק ביישום שלטון החוק ואכיפתו בתחומים השונים שעליהם מופקדת העירייה.

תפקידה של הלשכה:

תחומי הטיפול והאחריות של לשכת היועץ המשפטי בעיריית עראבה הם מגוונים וכוללים, בין היתר:

 • מתן ייעוץ משפטי  – הייעוץ ניתן למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי הדין.
 • תביעה עירונית – עורכי דין בלשכה המשפטית משמשים כתובעים עירוניים מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה
 • חקיקת חוקי עזר
 • טיפול בתביעות אזרחיות
 • טיפול בעתירות מנהליות
 • טיפול בתביעות המוגשות לבית הדין לעבודה
 • סוגיות משפטיות בענייני ארנונה
 • הכנת חוזים ומכרזים
 • הכנת נהלים בתחומים השונים
 • מתן חוות דעת וייעוץ שוטף בתחומים שונים, לרבות חופש המידע והגנת הפרטיות
 • ייצוג הרשות בבתי משפט.

.