טבלת אנשי קשר - מחלקת הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הייפא בדארנה מהנדסת העיר 04-8789668 haifa1975@gmail.com
נאדיא נסאר 048789684 nadia_nsar@walla.co.il
חאזם יאסין מהנדס תשתיות 0487896708 hazemyassin45@gmail.com
עביר נסאר 04-8789682 shannaty63@gmail.com
באסם שלש 052-310-6900 shalash.basm11@gmail.com
עלי אחמד ראשד 054-3324189 aaalieng@gmail.com
מוחמד נעאמנה אחראי תחבורה ציבורית 054-780-2448 naamneh1972@gmail.com

שעות קבלה: 

תחומי אחריות:

מחלקת הנדסהניהול כולל של מערך שירותי ההנדסה ברשות, ביצוע תשתיות ציבוריות והקמת מבני ציבור, ניהול הועדה המקומית, הכנת תוכניות לטווח הארוך – תוכניות אב, תכניות מתאר ותוכניות מפורטות, ייצוג המועצה והישובים בפני מוסדות חוץ כגון משרדי ממשלה, החברה הלאומית לדרכים וגופים נוספים, קשר עם ישובי המועצה, קשר עם יחידות שונות במועצה.

רישוי בנייה: קליטה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה , טיפול בבקשות להקלות ושימושים חורגים, אגרות והיטלים, טיפול בשומות להיטלי השבחה, העברות בטאבו.

פיקוח על הבנייה: פיקוח שוטף ויזום, טיפול בתלונות הציבור, הוצאת צווי הפסקת עבודה, הכנת חומר להגשת כתבי אישום, הוצאת טפסי 4, הפקת מידע תכנוני, איתור תוכניות ו/או גוש וחלקה.

תכנית בניין עיר: קליטה וטיפול בתוכניות בניין עיר, טיפול בתשריטי איחוד וחלוקה, קשר עם תושבי המועצה ומזכירויות היישובים, מתכננים ויזמים, קשר עם הועדה המחוזית חיפה.

ייעוץ משפטי: ליווי וייעוץ משפטי לועדה לתכנון ובנייה ולמהנדס הועדה, טיפול ואישור להיטלי השבחה, טיפול בעתירות מנהליות, ועדות ערר, תביעות לפיצויים, הגשת תביעות לבנייה בלתי חוקית.

קישורים חיוניים:

ועדת תכנון ובנייה לב הגליל

תאגיד המים מי הגליל

חברת החשמל לישראל

לשכת שמאי המקרקעין

משרד הבינוי והשיכון

מנהל מקרקעי ישראל

המרכז למיפוי ישראל

השירות הממשלתי