מס' שם המסגרת / התכנית מיקום אוכלוסיית היעד מס' נהנים היקף פעילות היקף מתן השרות
1 מעון יום לגיל הר ך מעון יום ילדים בגילאי 3 ח'- 3 שנים 72 6 ימים מיקומי ואזורי
2 משפחתונים- 22 ביתי ילדים בגילאי 3 ח'- 3 שנים 65 6 ימים  
3 שחקית - עאסלה טיפת חלב אמהות וילדים בגיל הרך לידה – 120 4 ימים  
4 שחקית- גלמה טיפת חלב אמהות וילדים בגיל הרך לידה – 120 4 ימים  
5 שחקית - כנאענה טיפת חלב אמהות וילדים בגיל הרך לידה – 120 4 ימים  
6 שחקית – ואדי עין טיפת חלב אמהות וילדים בגיל הרך לידה- 120 4 ימים  
7 מרח- מרכז העשרה בתנועה אולם הספורט כל ילדי משפחתונים ומעון יום לגיל הרך 120 4 ימים  
8 נתיבים להורות מתנ"ס הורים וילדים בגיל הרך 40 3 ימים מקומי ואזורי
9 מועדונית משותפת עם החינוך מועדונית ילדים בגיל יסודי 15 5 ימים  
10 יד ביד – טיפוח קבוצתי בי"ס יסודי ב' ילדים בגיל יסודי 40 3 ימים  
11 יד ביד – טיפוח קבוצתי בי"ס יסודי ג' ילדים בגיל יסודי 40 3 ימים  
12 יד ביד – טיפוח קבוצתי 3 בי"ס יסודי ז' ילדים בגיל יסודי 50 3 ימים  
13 מרכז ילדים הורים מתנ"ס הורים וילדים בגיל 6-12 שנים 60 3 ימים מקומי ואזורי
14 יחידת התנדבות לשכת הרווחה 40 מתנדבים      
15 מועדון נערות מועדון רב תכליתי נערות נושרות בגיל 13-25 20 3 ימים  
16 בית חם לנערות בית חם –קרן רש"י נערות נושרות בגיל 13-18 15 3 ימים  
17 מית"ר – מרכז יום רב תחומי לנוער ונערות בסיכו ן עמותת אלרואד נערים נושרים בגיל 13-18 25 6 ימים מקומי ואזור י
18 מרכז רב תחומי לטיפול באלימות מרכז שלום המשפחה כלל התושבים   4 ימים בשבוע מקומי ואזורי
19 מעון יום אימוני טיפולי אלחנאן לבעלי צרכים מיוחדים בי"ס אלחנאן בעלי צרכים מיוחדים אימוניים וטיפוליים סיעודיים בגילאי 7-21 33 5 מקומי ואזור י
20 מע"ש – מרכז עבודה שיקומי ת מע"ש מפגרים עצמאיים בגילאי 21+ 72 5 מקומי ואזור י
21 מועדון אנוש לגברים – עמותת אנוש מועדון רב תכליתי גברים מתמודדים עם מחלת נפש 20 3  
22 מועדון אנוש לנשים – עמותת אנוש מועדון רב תכליתי נשים מתמודדות עם מחלת נפש 20 3  
23 מועדון חברתי לעיוורים מועדון רב תכליתי עיוורים ולקויי ראייה 20 5  
24 מועדון חברתי לקשיש מועדון רב תכליתי קשישים 50 6  
25 קהילה תומכת לקשיש – עמותת השלום ביתי קשישים 50    
26 סביבה תומכת לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ביתי   11 משפחות  
27 מרכז קשר הורים ילדים אזורי מרכז שלום המשפחה ילדים הורים     אזורי
28 מועדון מופת – מועדון מעושר לגמלאים מועדון מופת – מרכז הישוב גמלאים 30 3 ימים  
29 מט"ל – בית חם לנוער מרכז עוצמה נוער 13-18 30 3 ימים  
30 מועדונית למתבגרים מועדון מופת נערות 13-18 15 3 ימים  
31 עתיד בטוח –קורס תוכנה עמותת אל ביאדר נוער 13-16 15 2 ימים  
32 שער לעתיד מגרש בי"ס אלגזאלי נוער 13-16 20 2 ימים  
33 תכנית נושמים לרווחה ומרכז שכונת אלח'לה משפחות 20    
34 מרכז עוצמה לפרט ולמשפחה שכונת אלח'לה כלל התושבים בגילאי 18+      
35 תכנית יחדיו מועדון אנוש נשים 25 1 יום