שם המוסד מס' מוסדות הערות
מרכז תרבות ונוער (מתנ”ס) 1  
אולם ספורט 1 אולם שני בבנייה
מגרשים משולבים 10  
יחידת נוער 1 במסגרת המתנ"ס
מגרש כדורגל 1 פורסם מכרז לביצוע הפרוייקט