התנגדויות תכנת תמ"ל 1043

 סדרי יום לימי השימועים הנוספים של שמיעת התנגדויות על ידי חוקר לתמ"ל 1043 עראבה.

הדיון יתקיים במשרדי הותמ"ל רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים.

בבניין בית השנהב, כניסה C, קומה 2.

 لمعرفة مواعيد الجلسات والمدعويين حسب ارقام القسائم يرجى الضغط على التواريخ ادناه: 
9.12.2019
16.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
9.1.2019
14.1.2019