טופס הזמנת שומת היטל השבחה

בטופס זה תוכל למלא את הפרטים באופן ממוחשב, הטופס נשלח אוטומטית. ונציג העירייה ישלך אליך את השומה.
העברת נכס בטאבו כרוכה בתשלום היטל השבחה עבור זכויות חדשות או נוספות, המוקנות, בין היתר, בעקבות תוכניות שאושרו לאחר 1/7/75 והמשביחות את הנכס בכפוף לחריגים הקבועים בדין. הזמנת שומה באמצעות טופס זה ותשלום היטל השבחה הינם תנאי למתן אישור לרישום בפנקס המקרקעין (טאבו).

פרטי הבקשה

האם בוצעה עיסקה?
האם בוצעה עיסקה? * שדה חובה
מהי זיקתך לנכס ?
מהי זיקתך לנכס ? * שדה חובה

פרטי הבעלים

פרטי מבקש הבקשה

כתובת המבקש למשלוח הודעות מהעירייה

הנני מאשר קבלת הודעות באמצעות:

* שדה חובה

פרטי הנכס

פרטים נוספים

פרטים נוספים
פרטים נוספים * שדה חובה

* שימושים בבניין

שימושים בבניין
שימושים בבניין * שדה חובה