הממונה על מניעת הטרדות מיניות : עו"ד ראניה נסאר
בניין העירייה החדש, קומה 2, חדר 47.  048789655 (שלוחה: 655)

להגשת בקשה לקבלת מידע לאחר התשלום יש לפנות במיל לעו"ד ראניה נסאר.  arafatrania@gmail.com


החוק למניעת הטרדה מינית קובע, כי ארגון המעסיק יותר מ-25 עובדים מחוייב לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית אשר יפרט את דרכי הטיפול בתלונות בגין הטרדה  

אחראי למניעת הטרדה מינית הוא אדם הממונה על-ידי המעסיק  .

 • תפקידיו של האחראי:
 1. קבלת תלונות בנושאי הטרדה מינית.
 2. קיום בירור במקרה שהתקבלה תלונה על הטרדה מינית.
 3. מתן המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה של הטרדה מינית.
 4. מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
 • אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה:
  • אם בינו לבין המטריד קיים קשר משפחתי
  • אם הוא עצמו הוטרד בעבר על-ידי המטריד
  • אם המטריד הוא הממונה הישיר עליו
  • בכל מקרה אחר שבו יש חשש לניגוד עניינים לגביו
 • במקרה שלאחראי ישנה נגיעה אישית לנושא, עליו להעביר את בירור התלונה לאחראי אחר, או לפנות למעסיק על מנת שימנה לו ממלא מקום למקרה הספציפי.
 •  

במקרה של ניגוד עניינים, יש לפנות למחלקה המשפטית.

מצ"ב תמצית הקנון של העיריה בשפה הערבית. 

00

000