טבלת אנשי קשר - התביעה העירונית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד מרוא חלו עלי תובעת עירונית 04-8789677 0543385367 Marwa26.adv@gmail.com

כתובת: בניין העירייה החדש, קומה 2, חדר 47.

תפקידה של המחלקה:

התביעה העירונית משמשת כמנגנון האכיפה של חוקי העזר העירוניים, חוק לימוד חובה וחוק רישוי עסקים. התביעה תומכת בכל הנוגע לעבודת הפיקוח העירוני, לרבות ייעוץ משפטי שוטף וטיפול שוטף בתיקי בית משפט. כמו כן, מעניקה התביעה העירונית טיפול משפטי המסייע בידי היחידה לביקור סדיר באכיפת החוק כנגד הורים אשר מפירים את חובתם על פי חוק לימוד חובה, על ידי משלוח התראות להורים ואף הגשת כתבי אישום. התביעה העירונית מטפלת גם באכיפת חוק רישוי עסקים ומגישה כתבי אישום נגד עסקים הפועלים ללא רשיון או בחריגה בתנאיו.

המחלקה המשפטית של העירייה עובדת בימים אלו על תיקון ועדכון חוקי העזר העירוניים על מנת לקדם מערך הסדר הציבורי ולשיפור רווחת התושבים.

התובעת העירונית מייעצת ומפקחת באופן קבוע על עבודת המחלקות ו/או הגורמים אשר נוגעים לעבודתה כגון: יחידת רישוי עסקים ושילוט, מחלקת הפיקוח העירוני, יחידת החניה.