שם הפרויקט הערות

בניין המועצה

בשלבי בנייה ראשוניים

4 מתחמי גני ילדים

בשלבים סופיים

מעון יום- אלח'לה

בשלבי בנייה ראשוניים

שלב ב' בית ספר אבן רושד

בשלבי בנייה מתקדמים

אולם ספורט

לאחר מכרז- חתימת חוזה

כביש מס' 1

לאחר מכרז

כביש מס' 18

לאחר מכרז

כביש מס' 11

בשלבי ביצוע מתקדמים

כביש מס' 54

לאחר מכרז

סקר נכסים

בשלבי ביצוע מתקדמים

הרחבת תוכנית המתאר

חמישה מתחמים בשלבי ביצוע שונים

סבסוד קרקעות פרטיות

הושג חלק מהתקציב- משרד השיכון

מסלולי הליכה

שותפות עם מועצה אזורית משגב

מגרש אתלטיקה קלה

אישור תקציב מהטוטו- חלק המועצה בפרוייקט

פיתוח ושימור גרעין הכפר

השגת תקציבי מימון

שדרוג תשתיות

חלוקת תקציב הפיתוח המאושר- איגום משאבים

מיפוי רחובות

השגת תקציבי מימון

הכנת תוכנית אב רב תחומית

בוצע חלקית

הרחבת שטח שיפוט

בשלבי הכנה ראשוניים

מערך תחבורה ציבורית

 בשלבי הכנה

הגברת מקורות הכנסה עצמיות

הפעלת חוקי העזר- מערך רישוי עסקים- כוח אדם