שם התוכנית הערות

תוכנית ראש הממשלה לפיתוח כלכלי למגזר הערבי (תוכנית החומש)

עראבה נמנתה על 13 הישובים הראשונים
תוכנית 360° – תוכנית לאומית לילדים בסיכון מופעלת בישוב משנת 2009
תוכנית עיר ללא אלימות השתתפות 40% במקום 20%
תוכנית מוטב יחדיו בשותפות עם הג'וינט
תוכנית ציל"ה  
בי"ס קיץ