ועדות העייריהבמועצה נבחרו 31 ועדות. חלקם ועדות סטטוריות וחלקם ועדות בחירה.

הועדות הפעילות ביותר:

  • ועדת ההנהלה
  • ועדת המכרזים
  • ועדת ההנחות
  • ועדת רכש
  • ועדת השלושה
  • ועדת השמות

 

 لجنة  المناقصات : 

ممثلي جمهور في اللجنة:

1. الأستاذ غسان موسى 

2.سناء قراقرة سعدي عاملة اجتماعية

3. ناظم عاصلة – الاخصائي النفسي

4. يحيي عاصلة المحاسب

 5.الأستاذ نبيل نمر نعامنة (شحادة)