ועדות העייריהבמועצה נבחרו 31 ועדות. חלקם ועדות סטטוריות וחלקם ועדות בחירה.

הועדות הפעילות ביותר:

  • ועדת ההנהלה
  • ועדת המכרזים
  • ועדת ההנחות
  • ועדת רכש
  • ועדת השלושה
  • ועדת השמות