מונא נסאר ח'טיב
חברת מועצת העיר
0526501836
ג'מיל נעאמנה
חבר מועצת העיר
0526000839
אנואר יאסין
חבר מועצת העיר
0506999468
זאהי חטיב
סגן ראש העיר: מחזיק תיק תשתיות ואחזקה בעירייה
048789669
0526500228
עלי חילו
חבר מועצת העיר
0549112524
עאישה נג'אר
חברת מועצת העיר
0534223473
אחמד נמארנה
חבר מועצת העיר
0548308477
נזאר אחמד
חבר מועצת העיר, מ.מקום ראש העיר
0523111661
עאדל בדארנה
048789676
0537203330
סעיד עאסלה
חבר מועצת העיר
0526444760
בלאל נעאמנה
חבר מועצת העיר
0508590770
סוהיל חוסיין
חבר מועצת העיר
0504324111
עאיד עאסלה
חבר העירייה
0522112382
גמאל בדארנה
חבר העירייה
0528050958