אוכלוסיית היעד של המחלקה לטיפול בקשיש – קשישים מעל גיל: 62 נשים ו-67 גברים.

מטרת הטיפול בקשיש היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולתו התפקודית ולחזקו במישור האישי משפחתי-קהילתי וכן להשאירו בקהילה בעזרת שירותים תומכים (לדחות את יציאתו עד כמה שניתן למסגרת מוסדית). כל זאת ע"י יזום, הקמה ופיתוח של שותפויות אסטרטגיות בקהילה עם כל הגורמים שעובדים עם קשישים.

עיקר השרותים:

 • מתן מידע לקשישים ובני משפחתם על זכויות הקשיש ומיצוי השירותים בקהילה.
 • התארגנות בשעת משבר בשיתוף הקשיש משפחתו ושרותים בקהילה.
 • טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי.
 • הפעלת קבוצות תמיכה לבני זוג המטפלים בקשישים תשושי נפש/חולים במחלות כרוניות.
 • הפעלת קבוצות צמיחה וגדילה לקשישים.
 • הגנה על קשישים בפני ניצול, התעללותו ו/או אלימות של בני משפחה ואחרים, כולל כתיבת תסקירים לבית משפט לצורך מינוי אפוטרופסות.
 • ייעוץ והכוונה לסידור בבית אבות.
 • אספקת ארוחות מוכנות לבית הזקן.
 • הכנת תוכניות טיפוליות, התאמת סל שירותים ומעקב לזקן הזכאי לחוק הסיעוד.
 • שותפות בהפעלת מרכזי יום לקשישים מוגבלים ותשושי נפש.
 • הפעלת  מועדונים לקשישים עצמאיים בשיתוף עמותת מרומיות.
 • הפעלת קהילות תומכות בשיתוף עמותת מקומיות.

לזכויות ומידע לגיל הזהב לחצו כאן