חינוך סביבתיהיחידה לאיכות הסביבה פועלת יחד עם בתי הספר וגני הילדים לקידום אורח חיים מקיים בתוך מוסדות החינוך ופועלת רבות ללימוד נושא איכות הסביבה במוסדות אילו. היחידה מלווה את מוסדות החינוך לקבלת תו תקן ירוק (בית ספר ירוק וגן ירוק) מטעם המשרד להגנת הסביבה ומפעילה תוכניות חינוכיות רבות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

היחידה לאיכות הסביבה פועלת לקידום נושאי איכות הסביבה גם בקרב הציבור הרחב והחינוך הבלתי פורמאלי באמצעות הפקת אירועים סביבתיים לציבור הרחב ,פעילות משותפת עם המתנסים והמרכזיים הקהילתיים וקידום הפעילות הסביבתית קהילתית בגינות הקהילתיות בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית.