מטרדים סביבתייםמטרדים ציבוריים ופניות ציבור

היחידה לאיכות הסביבה אחראית לטיפול במפגעים סביבתיים, כגון: רעש, ריח, שפכים, זיהום אוויר, קרינה, אסבסט וכו'. ביחידה מתקבלות כ-300 פניות ציבור בשנה בנושאים סביבתיים שונים.

היחידה אחראית בין השאר לנושאים הבאים:

  • ביצוע סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים
  • ניטור מוקדי דגירה של יתושים
  • העברת תנאים לעסקים/גופים שונים/תושבים היוצרים מפגעים בהתאם לפניות ציבור
  • פיקוח, בקרה ואכיפה של תנאי איכות הסביבה מול יוצרי מפגעים.
  • מתן מידע לציבור בנושא מטרדים ומפגעים סביבתיים

 לטיפול בפניות ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון או ליחידה לאיכות הסביבה