תאור המחלקה:

השירות הוטרינרי העירוני אחראי על בריאות הציבור מהיבט של הרפואה הוטרינרית.                                 

פעילות השרות מתרכזת בעיקר בנושאים הבאים:

 • פיקוח ומניעה של מחלת הכלבת.
 • פיקוח על מוצרי מזון שמקורם מהחי.
 • פיקוח ומניעה של מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם.
 • פיקוח על שחיטת צאן ובקר.
 • טיפול בתלונות הציבור בנושא מטרדים הנגרמים ע"י בעלי חיים.
 • רישוי עסקים הקשורים למכירת מוצרי מזון מן החי.פעילות השירות הוטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. בהם פקודות העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר – פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר.
 • השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית. וכן משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

תחומי פעילות:

 • סימון רישוי וחיסון כלבים נגד כלבת.
 • פיקוח על שחיטת בקר, צאן.
 • בדיקות משנה בשר ומוצריו.
 • פיקוח על יבוא ושיווק דגים.
 • פיקוח שוטף עסקים סוג ה` – אטליזים.
 • טיפול בנושא כלבים משוטטים ומטרדי חתולים.
 • הסגרה ותצפית חיות נושכות.
 • טיפול בפניות הציבור בנושא בעלי חיים.
 • מניעת מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם.
 • פיקוח ואכיפה של חוקי המדינה וחוקי העזר העירונים העוסקים בבעלי חיים ומחלותיהם.

תשלום אגרת חיסון