שאלון מיפוי צרכים לאזרחים וותיקים

האם אתה : מוכר למש"ח / מקבל השלמת הכנסה /מקבל גמלת סיעוד/ מקבל קצבת אזרח ותיק לנכה

פרטים אישיים - التفاصيل الشخصية

מצב משפחתי - الوضع العائلي
מצב משפחתי - الوضع العائلي (חובה) שדה חובה

פרטים אודות בן/בת זוג - تفاصيل الزوج/ة

האם יש לך קשר עם עובד/ת סוציראלי/ת ממחלקת הרווחה? כן/לא - هل توجد قرابة مع موظف قسم الشؤون؟
האם יש לך קשר עם עובד/ת סוציראלי/ת ממחלקת הרווחה? כן/לא - هل توجد قرابة مع موظف قسم الشؤون؟ (חובה) שדה חובה
הסדר מגורים - مكان السكن
הסדר מגורים - مكان السكن (חובה) שדה חובה
מצב דירה - وضع الشقة
מצב דירה - وضع الشقة (חובה) שדה חובה
האם אתה מקבל הנחה בארנונה: هل لديك تخفيض بضريبة الارنونا
האם אתה מקבל הנחה בארנונה: هل لديك تخفيض بضريبة الارنونا (חובה) שדה חובה
האם אתה משתתף בפעילות חברתיות:هل تشارك بفعاليات اجتماعية
האם אתה משתתף בפעילות חברתיות:هل تشارك بفعاليات اجتماعية (חובה) שדה חובה
האם אתה עם מגבלה פיסית המונעת ממך להגיע להשתתף בפעילות- هل لديك اعاقة
האם אתה עם מגבלה פיסית המונעת ממך להגיע להשתתף בפעילות- هل لديك اعاقة (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בסיוע חומרי - هل انت بحاجة لمساعدة مادية
האם יש צורך בסיוע חומרי - هل انت بحاجة لمساعدة مادية (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בטיפול שיניים - هل هناك حاجة لعلاج الاسنان
האם יש צורך בטיפול שיניים - هل هناك حاجة لعلاج الاسنان (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בסיוע תשלום שכר דירה - هل هناك حاجة لمساعدة في ايجار اللبيت
האם יש צורך בסיוע תשלום שכר דירה - هل هناك حاجة لمساعدة في ايجار اللبيت (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בעזרה במוצרי חשמל בסיסיים - هل هناك حاجة لمساعدة بالاداوات الكهربائية
האם יש צורך בעזרה במוצרי חשמל בסיסיים - هل هناك حاجة لمساعدة بالاداوات الكهربائية (חובה) שדה חובה
האם יש צורך בביגוד והנעלה - هل هناك حاجة بملابس
האם יש צורך בביגוד והנעלה - هل هناك حاجة بملابس (חובה) שדה חובה
האם אתה מעוניין בבי'קור מתנדב אצלך ? هل انت بحاجة بزيارات متطوعين.
האם אתה מעוניין בבי'קור מתנדב אצלך ? هل انت بحاجة بزيارات متطوعين. (חובה) שדה חובה
האם אתה מסכים על מסירת המידע שנאסף בשאלון למערך שירותי הרווחה : هل توافق على اعطاء هذه المعلومات لقسم الخدمات الاجتماعية
האם אתה מסכים על מסירת המידע שנאסף בשאלון למערך שירותי הרווחה : هل توافق على اعطاء هذه المعلومات لقسم الخدمات الاجتماعية (חובה) שדה חובה