עיריית עראבה

צור קשר - ריאן

מרכז ריאן "עראבה" בהפעלת אלפנאר (חל"צ)

איש קשר עראבה : רדייה נסאר

משרד : 04-9111160 | נייד: 050-6055552| פקס: 04-9111161 | radea.nsar@ec4u.org.il