עיריית עראבה

סגן ראש העירייה

סגן ראש העירייה : מר אחמד אחמד

טלפון : 

פקס

נייד : 

דואר אלקטרוני

שעות קבלת קהל : בימים  ב,ד,ה בין השעות : 8:30 – 1600  וביום שבת 8:30 – 16:00