עיריית עראבה

מ.מ ראש העירייה

סגן ראש העירייה : מר עאדל בדארנהcro2

טלפון : 

פקס

נייד : 

דואר אלקטרוני :

שעות קבלת קהל : בימים  ב,ד,ה בין השעות : 8:30 – 1600  וביום שבת 8:30 – 16:00