עיריית עראבה

ועדות העירייה

ועדות העירייה : 

במועצה נבחרו 31 ועדות חלקם ועדות סטטוריות וחלקם ועדות בחירה.vad

 הועדות הפעילות ביותר:

  • ועדת ההנהלה
  •  ועדת המכרזים – טיפלה ב 14 מכרזים בשנת 2015 וקיימה 17 ישיבות.
  • ועדת ההנחות.
  • ועדת רכש.
  • ועדת השלושה
  •  ועדת השמות