עיריית עראבה

לשכת יו"ר העירייה

מנהלת הלשכה : נעאמנה אכלאס

טלפון: 04-8789662logo-arraba-final

פקס: 04-6744616  

דואר אלקטרוני: akhlasna63@gmail.com

שעות קבלה:  בימים  ב,ד,ה בין השעות : 8:30 - 1600  וביום שבת 8:30 - 16:00 

פגישות עם יו"ר העירייה בתיאום מראש.