עיריית עראבה

חברי העירייה

מספרשםתפקידניידדואר אלקטרוני
1עלי עאסלהיו"ר העירייה
2עאדל בדארנה מ.מ ראש העירייה
3אחמד אחמד סגן יו"ר העירייה
4חוסיין סח סגן יו"ר העירייה
5מוסא עאסלה עוזר יו"ר העירייה
6וסאם נעאמנה חבר
7 חאלד חטיב חבר
8 פהים מיעראי חבר
9 תאופיק יאסין חבר
10 בדארן בדארנה חבר
11 עאדל עאסלה חבר
12 נזאר אחמד חבר
13 גמאל קראקרה חבר
14ד"ר אחמד נסארחבר
15סאבר נסארחבר