עיריית עראבה

בביצוע

שם הפרויקט

הערות
בניין המועצה בשלבי בנייה ראשוניים
4 מתחמי גני ילדים בשלבים סופיים
מעון יום- אלח'לה בשלבי בנייה ראשוניים
שלב ב' בית ספר אבן רושד בשלבי בנייה מתקדמים
אולם ספורט לאחר מכרז- חתימת חוזה
כביש מס' 1 לאחר מכרז
כביש מס' 18 לאחר מכרז
כביש מס' 11 בשלבי ביצוע מתקדמים
כביש מס' 54 לאחר מכרז
סקר נכסים בשלבי ביצוע מתקדמים