עיריית עראבה

מערכות מידע

מערכות מידע :

מנהל המחלקה : מר נעאמנה מוחמד

טלפון :  – שלוחה 673EZManage-SQL-16712

פקס : 

מזכירה: 

נייד :

דואר אלקטרוני : 

שעות קבלה :  בימים :