עיריית עראבה

מוסדות ציבוריים מחלקת ספורט

שם המוסד

מס' מוסדות

הערות

מרכז תרבות ונוער (מתנ"ס)

1

 

אולם ספורט

1

אולם שני בבנייה

מגרשים משולבים

10

 

יחידת נוער

1

במסגרת המתנ"ס

מגרש כדורגל

אין