עיריית עראבה

עסקים וחומרים מסוכנים

עסקים וחומרים מסוכנים:

מידע לבעלי עסקים:הורד

היחידה לאיכות הסביבה אחראית להכנסת תנאי איכות הסביבה לרישיונות עסק של עסקים שונים, מבצעת ביקורות ואכיפה בעסקים, מטפלת בתלונות תושבים מול עסקים וכדומה.

לפרטים ניתן לפנות לרכז רישוי עסקים ביחידה לאיכות הסביבה: טלפון: