עיריית עראבה

מטרדים סביבתיים

מטרדים ציבוריים ופניות ציבור

היחידה לאיכות הסביבה אחראית לטיפול במפגעים סביבתיים, כגון: רעש, ריח, שפכים, זיהום אוויר, קרינה, אסבסט וכו'. ביחידה מתקבלות כ-300 פניות ציבור בשנה בנושאים סביבתיים שונים.

41d22d7c-eecb-480f-838c-db4f22ae4e4c

היחידה אחראית בין השאר לנושאים הבאים:
← ביצוע סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים
← ניטור מוקדי דגירה של יתושים
← העברת תנאים לעסקים/גופים שונים/תושבים היוצרים מפגעים בהתאם לפניות ציבור
← פיקוח, בקרה ואכיפה של תנאי איכות הסביבה מול יוצרי מפגעים.
← מתן מידע לציבור בנושא מטרדים ומפגעים סביבתיים

 לטיפול בפניות ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון XXXXX או ליחידה לאיכות הסביבה -XXXXXXX